Familieterapi

Når vi får børn, er der ingen der får en uddannelse i at mestre den svære forældrerolle. Derfor kan du som forælder få behov for professionel rådgivning og sparring.

Det kan være i forhold til et konkret problem eller bekymring for barnet. Eller det kan være i forhold til samværet i familien, som måske er fyldt med opslidende konflikter.

Det kan både være i forhold til at være en kernefamilie eller en sammenbragt familie med dine, mine og vores børn og relationen familierne imellem. Det kan også være i forhold til at møde de udfordringer det giver at være eneopdrager i hverdagen. Eller hvordan I bedst støtter jeres barn og får en dagligdag til at fungere for hele familien.

Både voksne og børn kan blive fastlåste i og “blinde” overfor bestemte måder at agere på. Det er min erfaring, at der vil ske store forandringer med barnet og familiens måde at være sammen på, hvis forældrene forandrer handlemåder. Ofte er der kun brug for ganske få justeringer for at opnå den ønskede forandring. Første skridt er at blive opmærksom på de strategier og handlemåder, der virker, og hvilke der har en uhensigtsmæssig indflydelse på samspillet i familien.

Min opgave som familieterapeut er at hjælpe jer med at finde de løsninger og redskaber, der er brugbare i netop jeres familie og jeres situation.

Det kan være vigtigt med en fælles forståelse af jeres udfordringer. Derfor kan det nogle gange være hensigtsmæssigt, at hele familien deltager i samtalen, så både børn og voksne få mulighed for at komme til orde.

Det kan indimellem være svært som forældre eller barn at sætte ord på, hvor problemerne opstår. Hvis I ønsker det, kommer jeg gerne hjem til jer, og sammen får vi belyst hvad der udløser konflikten.

Intro-samtalen på en halv time er gratis for nye fokuspersoner. Her kan I kan lære mig at kende og skitsere jeres problem, mens jeg kan fortælle om mig selv, mine faglige baggrund og mine metoder. Sammen finder vi en plan for jeres forløb.

Book en tid her