Flerkulturel coaching

Silhouette of hiking man jumping over the mountainsFlerkulturel coaching handler om mennesker der for en kortere eller længere årrække, frivilligt eller af nød, bosætter sig i en anden kultur. Det kan være mennesker, der er kommet hertil som indvandrere/flygtninge og deres efterkommere. Men også de danskere, der påtænker at flytte udenlands eller er hjemvendt til Danmark.

Jeg tilbyder coaching både til dig, der lever med flere kulturer, og til de personer der arbejder med mennesker, som har en anden kulturbaggrund end dansk.

For både børn og voksne betyder det at opholde sig i et andet land end hjemlandet, at de bliver præsenteret for en ny kultur, med andre normer, sociale spilleregler, holdninger og overbevisninger end de er vant til.

Mange af dem skal forholde sig til flere kulturer på en gang – dels hjemlandskulturen, dels det pågældende værtslands kultur. Den daglige omstilling kan være besværlig og stressende. For mange har det nogle udfordringer og følgevirkninger af både positiv og negativ karakter.

I flerkulturel coaching arbejder jeg ofte med afsæt i de særlige vanskeligheder, der kan være ved, at eks. mange flygtninge er traumatiserede, eller på anden vis er psykiske sårbare, når de kommer hertil. Mange oplever at de støder ind i problemer med sprog, kultur og fordomme. Mange kæmper også med fattigdom og splittelsen mellem de to kulturer.

I Danmark er der lighed for alle, men det gør det også vanskeligt for minoriteter at tale om alt fra forskelsbehandling på jobbet til små ubehagelige bemærkninger i hverdagen. Det er svært at agere i en virkelighed, der ikke lever op til ens idealer og forestillinger, når mødet ofte er præget af gensidigt mistro, mistillid og misforståelser.

Et andet fænomen, som mange oplever når de kommer til et nyt land, er det vi i fagsprog kalder ‘Reduced Personality‘. Grundet sproglige barrierer oplever folk, at de ikke kan kommunikere og videreformidle viden på samme niveau, som de kan på deres modersmål. Denne inkongruens mellem vores reelle viden og måden vi evner at videreformidle den viden vi har påvirker ens selvbillede i en sådan grad at vi taler om at ens personlighed bliver reduceret.

I flerkulturel coaching støttes du i at skelne mellem reel viden og indre forestillinger om de forskellige kulturer. Således at du bliver i stand til at agere i flerkulturelle sammenhænge og implementere/inkludere de elementer, der er brugbare for netop dig og det liv, du ønsker dig.

Flerkulturel coaching kan også bruges af virksomheder og fagpersoner til at indgå i situationer og sammenhænge, der kræver interkulturel viden og kompetencer.

Intro-samtalen på en halv time er gratis for nye klienter. Her kan I kan lære mig at kende og skitsere jeres problem, mens jeg kan fortælle om mig selv og mine metoder. Sammen finder vi en plan for jeres forløb.

Book en tid nu – I har intet at miste.