Din sikkerhed
I Danmark er psykoterapeut, sexolog og kropsterapeut ikke beskyttet titler og alle kan i princippet sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Vil du sikre dig, at du modtager behandling fra en person der har de uddannelser som de hævder de har så skal du se efter om din behandler er registreret alternativ behandler (RAB) eller medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening (MPF).

Nederst i dette afsnit kan du se hvilke brancheforeninger jeg er medlem af.

RAB – Registreret Alternativ Behandler
RAB er en frivillig registreringsordning,  som sikre dig at din behandler har den grundlæggende uddannelse som svarer til den pågældende brancheforening og at behandleren overholder de øvrige krav, der er fastsat af foreningen.

Der er registreret alternative behandlere der hævder, at de er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette er ikke korrekt. Det er ikke os behandlere der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, men de forskellige brancheforeninger som godkendes, såfremt de opfylder en række betingelser. 

Når en brancheforening er godkendt til at registrere alternative behandlere efter RAB-ordningen, skal den offentliggøre navnene på de alternative behandlere, som er registreret af foreningen. Foreningerne skal også offentliggøre deres regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som de registrerede medlemmer skal leve op til. Det er således brancheforeningen der skal sikre sig at jeg som medlem lever op til de uddannelsesmæssige og øvrige krav som foreningen stiller.

MPF
Dansk Psykoterapeutforening blev grundlagt i 1993 og dens vigtigste opgaver er at sikre en høj kvalitet i det psykoterapeutiske arbejde, at forbedre vilkårene for psykoterapi og psykoterapeuter i Danmark, og at gøre det nemt og trygt for alle at få hjælp fra en veluddannet og erfaren psykoterapeut. Foreningen sikrer, at det psykoterapeutiske arbejdet bliver udført på basis af veldokumenterede metoder samt faglige og etiske standarder

Psykoterapeut MPF et kvalitetsstempel, da den stiller en række krav til terapeutens uddannelsesbaggrund og erfaring. 

En psykoterapeut MPF er to-faglig det betyder at medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening har:

  • En bachelor- eller kandidatuddannelse efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring inden for det humanistiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt, f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, læge, psykolog eller fysioterapeut – eller tilsvarende

    og

  • En 4-årig psykoterapeutuddannelse fra et psykoterapeutisk uddannelsessted, der er godkendt og evalueret af Dansk Psykoterapeutforening – eller tilsvarende

En psykoterapeut MPF forener sine forudgående kompetencer og praksisnære erfaring i arbejdet med mennesker med en psykoterapeutisk efteruddannelse. Der findes mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien, men fælles for alle de retninger, der repræsenterer MPF-titlen er, at de bygger på forskning og anerkendte teorier.

Jeg er medlem af følgende foreninger:

Dansk Psykoterapeut Forening   – Klagevejledning

Dansk NLP Psykoterapeut Forening –  Klagevejledning

Dansk Sexolog Forening – Klagevejledning

Dansk Behandlerforbund – Klagevejledning.

Tavshedspligt
 Jeg er underlagt livslang tavshedspligt. 

Kvalitetstryghed
For at sikre dig det  bedst muligt forløb, modtager jeg supervision og egenterapi.

I supervisionen kan jeg vælge at tage udgangspunkt i din situation, dog altid i anonymiseret form. Det gør jeg for gennem supervisonen at få inspiration og redskaber til at yde dig den bedste sparring. Af samme grund er jeg løbende på uddannelse og kurser som opkvalificerer mig indenfor mine fagområder. 

GBDR – General Data Protection Regulation
GDPR kaldes i almindelig tale for persondataforordningen og er en lov der skal sikre at jeg behandler dine personlige oplysninger forsvarligt og jeg indhenter tilladelse til at opbevare disse. Det betyder, at for at jeg eksempelvis må opbevare dit telefonnummer, skal du give samtykke. Det betyder at jeg ikke må opbevare dine oplysninger længere end højest nødvendigt. Det vil sige, at jeg eksempelvis opbevarer din journal i 2 år efter afsluttet forløb, da det er tidsfristen for din klagemulighed. 

Ønsker du ikke, at jeg registrerer dine oplysninger og fører journal, kan jeg desværre ikke indgå i et samarbejde, idet Dansk Psykoterapeutforening anbefaler alle sine medlemmer til at lægge sig op af de krav, der stilles til autoriserede sundhedspersoner vedr. journalisering .