mand_kvindeIbi-Pippi Orup Hedegaard, der ligner en mand fysisk, men officielt og juridisk er anerkendt som en kvinde, skabte i tirsdags, den 5. maj 2015, overskrifter og debat, da hun benyttede kvindernes omklædningsrum i Viborg Svømmehal.

Viborg Svømmehals inspektør, Joan Kær Andersen udtaler: »Hun ligner en mand med tissemand og ingen bryster, så vi blev nødt til at tage en snak med hende, og henviste så til et separat rum. Det er også her hun vil blive henvist til næste gang hun kommer«

Hvorfor er det kvindens fysiske fremtoning og ikke kvindens juridiske køn, der afgør hvor hun må klæde om?

Hvorfor reagerede kvinderne i omklædningsrummet samt svømmehallens ledelse som de gjorde?

Jeg kan naturligvis ikke vide, hvorfor hver enkelt kvinde reagerede som hun gjorde, men jeg tror to af de væsentligste årsager er dels, at vi har seksualiseret den nøgne krop således at der opstår en seksuel blufærdighed, når de fysiske køn mødes. Det er sikkert de færreste af os der spekulerer på hvem i omklædningsrummet der er homoseksuel, og dermed rent faktisk kunne have en seksuel interesse i en – dog er det sjældent sex hverken homoseksuelle eller heteroseksuelle tænker på, når de står i et offentligt omklædningsrum.

En anden årsag, tror jeg skal findes i uvidenhed omkring, hvad det vil sige at være transseksuel. Desværre skaber uvidenhed – når vi ikke forstår hvorfor andre er som de er, fordi de ikke er som vi selv er – fordomme og med fordommene opstår tabuerne. Så lad os få afdækket lidt omkring hvad det vil sige at være transseksuel.

Transseksualitet.
De fleste mennesker behøver ikke at stille sig selv det spørgsmål “Er jeg mand eller kvinde?” De er overhovedet ikke i tvivl. For transseksuelle forholder det sig anderledes.

De fleste mennesker forventer, at en mandekrop indeholder en mandlig identitet, og en kvindekrop indeholder en kvindelig identitet. Dette er ikke tilfældet for transseksuelle, og det faktum at de har det forkerte fysiske køn gør dem meget ulykkelige.

En transseksuel kvinde har en mandekrop og et kvindesind, eller en kvindelig kønsidentitet. Den transseksuelle mand har en kvindekrop og en mandelig kønsidentitet.

Den transseksuelle kvinde opfatter sig selv som kvinde og identificerer sig med andre kvinder og forholder sig ikke til sin fysiske krop. Ligeledes identificerer den transseksuelle mand sig med andre mænd.

Hvad skyldes transseksualitet?
Ingen ved det helt sikkert, men den seneste forskning i den menneskelige hjerne har vist at mænds og kvinders hjerner har forskellige strukturer. Forskere, der har studeret transseksuelles hjerner, har konstateret, at transseksuelles hjerners struktur er lig med deres psykiske køn og ikke deres fysiske køn.

Dette tyder på, at det er en fysisk hændelse, der er skyld i tilstanden, som sker under udviklingen af hjernen i fostertilstanden.

Ved transseksuelle altid, at de er transseksuelle?

Et overvejende flertal af transseksuelle fortæller, at de altid har haft en dyb følelse af forkerthed.

For nogen har det taget mange år at forstå årsagen til denne følelse af forkerthed, og andre har, fra det øjeblik de blev klar over, at der var en forskel på mænd og kvinder, vidst at deres fysiske krop var ”forkert”.

Er transseksuelle det samme som transvestitter?
Nej, det er det ikke. Transvestitter, er personer som føler “trang” til at bære tøj af det modsatte køn.

Hovedparten af transvestitter er mænd. Transvestitter er fuldstændig tilfreds med den krop de har, men de nyder fantasien ved at forestille sig, at de er medlem af det modsatte køn.

Transvestisme kan både være seksuelt og ikke-seksuelt.

Er transseksuelle og transkønnede det samme?
Svaret afhænger af hvem du spørger.

Nogen mener at betegnelsen ”transseksuel” indikerer, at det at være transseksuel har noget med seksualitet og i det hele taget sex at gøre. Ved at kalde det transkønnet frem for transseksuel flytter man fokus over på kønnet frem for det seksuelle, hvilket i nogens opfattelse er mere korrekt, da transseksualitet handler om ens kønsidentitet og ikke om ens seksuelle præferencer.

Andre igen skelner mellem transseksuelle og transkønnede ud fra den enkeltes ønske om en kønsskifteoperation. Nogen hævder at transseksuelle er de personer som oplever, at de er fanget i en forkert krop, og som har et inderligt ønske om at ændre deres krop ved hjælp af fx hormoner og kønsskifteoperation. Hvorimod de transkønnede ”blot” føler, at deres kønsidentitet er anderledes end deres fysiske køn, uden de dog har et ønske om at lade sig kønsskifteoperere.

På engelsk skelner man mellem det at være transkønnet og tansseksuel på følgende måde:

”En transkønnet person er en person, hvis kønsidentitet udfordrer den socialt konstruerede grænse mellem kønnene, uden at der forelægger et ønske om at ændre ved det fysiske køn.

Transseksuel er betegnelsen for personer, som ikke identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fødslen, og som ønsker at justere deres køn ved brug af medicinsk intervention.”

Juridisk kønsskifte
Tidligere kunne transseksuelle, der ikke ønskede at gennemgå, eller som havde fået afslag på, kønsskifteoperation ikke få ændret deres navn eller cpr-nummer, pas og kørekort, hvilket betød at selv om de levede i overensstemmelse med deres kønsidentitet, kunne de ikke offentlige steder, eller steder der krævede brug af cpr-nr, pas mv. undgå at deres biologiske køn blev kendt.

Der skal ikke megen fantasi til at forstille sig hvor ydmygende det må være ikke at kunne få et navn og cpr-nr der passer til det køn, man både lever og føler sig som. I september 2014 blev det i Danmark muligt selv at vælge hvilket juridisk køn man ønsker. Man skifter køn juridisk ved at ansøge Det Centrale Personregister.

Fysisk kønsskifte
Nogle transseksuelle ønsker at få fortaget et fysisk kønsskifte. Det er dog ikke så ligetil i Danmark. Man skal igennem en længere udredning på Sexologisk Klinik i København, hvor man gennem samtaler, der kan strække sig over flere år, kan få en anbefaling eller et afslag til et kirurgisk kønsskifte. I sidste ende er det Retslægerådet der afgør om man kan få en tilladelse til en operation, som foregår på Rigshospitalet. Nogen vælger at tager kønshormoner, og andre vælger ligeledes et kirurgisk kønsskifte, så deres krop ændrer sig i retning af det køn, de føler de har.

Seksuelle præferencer
Ens kønsidentitet har ingen indflydelse på ens seksuelle præferencer, og en transseksuel kan derfor have de samme seksuelle præferencer som en ciskønnet* person. En transseksuel kan altså være heteroseksuel, homoseksuel, biseksuel osv.

Hvem af os kan sige os fri for at have både feminine og maskuline karaktertræk?
Ifølge Jung besidder alle mennesker en mandlig side, animus, og en kvindelig side, anima. Køn er som nævnt ikke blot faktuelle biologiske data. Køn er også en jeg-funderet selvopfattelse, og i ethvert menneske ligger begge køn som en mulighed der kan udtrykkes samlet eller hver for sig.

Jeg vil slutte af med at citere Eila Neergaard: »Sommetider synes jeg der er for mange ord, jeg synes bare jeg er et menneske.« (Fra videoen ‘Bare Menneske‘)

Link til “Bare Menneske” – en 6 minutters video med to transseksuelle.